مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان گفت: اطلاعات متخلفان سرعت غیرمجاز بصورت آنلاین ومستقیم جهت اعمال قانون به پلیس راهور ارسال می شود.

به گـزارش خبرگزاری موج هرمزگان، داریـوش باقـر جـوان گـفت : در مهر ماه بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تردد شمار، تعداد 10756300  تردد در جاده های استان هرمزگان صورت گرفته که 25 درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور بندرشهید رجایی - بندرعباس با 216771 وسیله نقلیه، بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت: متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح جاده های استان معادل 220 وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکی مربوط به بندرعباس-بندر شهید رجایی با نرخ جریان تردد 1005 وسیله نقلیه  در ساعت بوده است.

داریوش باقر جوان گفت : در مهرماه سال جاری محور بندرشهید رجایی- بندرعباس با   722569  تردد پرتردد ترین محور و سه راهی چهوو-لامرد با 21162 تردد کم  ترددترین محور بوده است.

باقر جوان با اشاره به رعایت سرعت مجاز در شبکه جاده ای استان  افزود: سرعت متوسط تردد در شبکه راه های دارای تردد شمار استان در مدت مذکور را 73 کیـلومتـر در سـاعت عـنوان کــرد و افــزود: بیشترین ســـرعت متوسط در این مدت 98 کیلومتر درســاعت مربوط به محور سه راهی چارک - بندرلنگه  بوده است.

وی خاطر نشان کرد: کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با 29 تردد وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محورسه راهی چهوو- لامرد بوده و گفتنی است که 10 درصد وسایل نقلیه در جاده های استان فاصله طولی مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی مجاز مربوط به محور بندرشهید رجائی-بندرعباس با 200328 وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

قابل ذکر است از مجموع کل تردد 9 درصد وسایل نقلیه در جاده های استان سرعت مجاز را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت مجاز مربوط به محور بندرعباس-بندر شهید رجایی  با 39788 وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

داریوش باقر جوان با تاکید براینکه درتمام محورهای استان دوربین های تردد شمار وکنترل سرعت این اداره کل درطول شبانه روز بر تردد و فعالیت رانندگان نظارت می کنند بیان داشت: اطلاعات متخلفین سرعت غیرمجاز بصورت آنلاین ومستقیم جهت اعمال قانون به پلیس راهور ارسال میگردد.