دو دستگاه تانکر آبرسانی اهدایی آستان قدس رضوی تحویل اداره آب و فاضلاب شهری بشاگرد شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مسئول آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: ارزش هر تانکر آبرسانی۴۰۰ میلیون تومان با گنجایش ۱۵ هزار لیتر است.

حیدر جمشیدی افزود: یکی از تانکر‌ها برای آبرسانی به ۴۰ روستای سردشت بشاگرد به آب و فاضلاب روستایی بشاگرد واگذار شد.

این تانکر‌ها برای آبرسانی به ۴۰ روستا در شهر سردشت بشاگرد استفاده می‌شود.