مدیرکل محیط زیست کردستان گفت:باتوجه به پیش بینی های دیروز ودیشب شاهدروند کاهشی آلودگی هوای شهرهای کردستان هستیم.

فریبا رضایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛از روبه کاهش بودن آلودگی هوای شهرهای کردستان خبر داد.

مدیرکل محیط زیست کردستان اظهار داشت:باتوجه به پیش بینی های دیروز ودیشب کارشناسان این این اداره،خوشبختانه شاهد کم شدن رنج آلودگی هوا می باشیم.

رضایی در ادامه افزود:وضعیت هوا در ساعت 6صبح برای شهر سنندج aqi95  ودر همین ساعت برای شهر قروه aqi55 و رنج هوای سالم گزارش شده است.

وی با اشاره وضعیت سایر شهرهای استان گفت:هوای شهرهای سقزودهگلان وبیجار نیز در رنج سالم است و هوای شهر کامیاران نیز همانند سنندج گزارش شده است.