مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت:شهرسنندج درشرایط ناسالم وشهرهای سقز،قروه ومریوان درشرایط سالم قرار دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛فریبا رضایی درتازه ترین گفتگو با این خبرگزاری از روند کاهشی شاخص ذرات در سه شهر استان کردستان خبر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود:شاخص ذرات با قطر10و2/5تا ساعت 22 در شهرسنندج در شرایط ناسالم برای گروههای حساس(سه برابر حد استاندارد) و روند کاهشی می باشد.

رضایی در ادامه اعلام نمود: شهرهای سقز،قروه ،مریوان و بیجار شاخص ذرات درشرایط سالم و روند کاهشی را در پیش گرفته است.