جسد زن جوانی در علی آباد کتول یافت شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان , سرهنگ الیاس تازیکه فرمانده انتظامی علی آباد کتول گفت :با اطلاع ماموران انتظامی این شهرستان مبنی بر اینکه جنازه یک زن حدود ۳۰ ساله در کمربندی جدید علی آباد کتول پیدا شده است خود را به محل رساندند .

وی افزود : با بررسی های انجام شده هویت این زن مشخص شده است و علت مرگ آن در حال بررسی است .