رئیس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه از ظرفیت‌های جهاد در پروژه‌های پژوهشی استان استفاده شود گفت: همه واحدهای جهاد دانشگاهی بر پژوهش‌های استانی با محوریت ملی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حمید رضا طیبی با بیان اینکه از ظرفیت‌های جهاد در پروژه‌های پژوهشی استان استفاده شود گفت: همه واحدهای جهاد دانشگاهی بر پژوهش‌های استانی با محوریت ملی فعالیت خواهند کرد.

طیبی به ظرفیت‌های پژوهشکده محیط زیست اشاره کرد و افزود: پساب‌های صنعتی و نمکزادها می‌توانند در مصارف کشاورزی مورد استفاده و آب مصرفی صنایع را تأمین کنند.

80 درصد نفت کشور نمکی است

وی با بیان اینکه 80 درصد نفت کشور نمکی است گفت: آب همراه با نفت و نمک‌زادها از مواردی است که جهاد دانشگاهی می‌تواند بر آن تمرکز کند  که خود فرصت خوبی برای رفع مشکلات زیست محیطی است.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه مدیریت و امحای پسماند در استان می‌تواند محور فعالیت های جهاد قرار گیرد اظهار داشت: برای رفع این مشکل به تعداد زیادی زباله‌سوز نیاز داریم که باید با مشارکت شرکت‌های خارجی تامین شود.

 طیبی با اشاره به توانمندی کشور در حوزه‌های پزشکی اظهار داشت: خدماتی که در حوزه‌های سرطان، ناباروری، سلول‌های بنیادی  و... در تهران وجود دارد باید در گیلان هم ارائه شود.