دومین تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت ارایه خدمات پزشکی به زائران اربعین حسینی، به مناطق مرزی ایلام اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دومین تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت ارایه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی به ایلام اعزام شد. 

تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مدت 12 روز در مناطق مرزی ایلام به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کند.

اولین تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 29 مهر ماه به مناطق مرزی ایلام، اعزام شده بود.