نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بهشت آباد نباید سیاسی شود بلکه این طرح باید با مطالبه عمومی شکل بگیرد تا اجرا شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، حسن کامران در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان داشت: طرح بهشت آباد که برای آبرسانی به چند استان طراحی شده انجام شود و صحبت‌هایی که درباره انتقال آب از خدنگستان به اصفهان می‌شود نیز تا کنون عملی نگردیده است.

 وی افزود: وزیر نیرو باید از سوی وزیر اطلاعات به خاطر عدم ارائه یک میلیون و  ۵۹۲ هزار متر مکعب از حق‌آبه مورد مواخذه قرار گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اجرا نشدن مصوبات حق‌آبه‌ها گفت: وزیر نیرو باید محاکمه شود و مدعی‌العموم باید در این خصوص ورود کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 12نفر از نمایندگان استان اصفهان موافقت کردند که بودجه‌ای برای نمایندگان در نظر گرفته شده و برای بحث آب بگذاریم.

وی افزود: امروز تنها مردم می توانند به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود یابند و طرح بهشت آباد فقط در صورت مطالبه عمومی اجرایی خواهد شد.چرا که روند به نحوی است که می‌خواهند این طرح را منحرف کنند.

کامران با بیان این‌که چرا با وزیر نیرو به دلیل عدم رعایت حق‌آبه‌ها برخورد نمی‌شود، مطرح کرد: برای سد کوهرنگ باید منابع خوبی تخصیص داده شود تا این پروژه تمام شود.

وی بیان داشت: پیمانکار سد کوهرنگ معتقد است منابع کافی باشد این پروژه ظرف 2 سال انجام ‌می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کل حوزه شبکه آب‌رسانی زاینده‌رود ۹۰ هزار هکتار است که در برنامه پنجم توسعه ۲۹ هزار هکتار آورده شده بود و وقتی برنامه پنجم به اتمام رسید، برنامه تمام شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: یک کوتاهی جهاد کشاورزی اصفهان داشت که با جلسه با وزیر رفع شد که مابقی شبکه آب‌رسانی برنامه‌ و بودجه امسال آورده می‌شود که باید کمیسیون ماده ۲۳ برود که قدم مهمی برای استان است.