سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: یک متخلف شکار و صید به جمع آوری ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از قبیل پاک سازی و درختکاری در مناطق محیط زیست محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، باقر یعقوبی در این باره اظهار داشت: یک متخلف شکار و صید غیر مجاز دو کبک در شهرضا  به 270 ساعت خدمات عمومی رایگان از قبیل پاکسازی و درختکاری در مناطق محیط زیست به میزان چهار ساعت در روزتوسط دادگاه محکوم شد.

وی افزود: این متخلف مکلف شد به میزان چهار ساعت در روز با نظارت کارکنان این اداره، پسماندهای منطقه را جمع آوری کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.