معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان افزود: استان کردستان دارای 619 زیرحوزه آبخیز است که از این مقدار 19 زیر حوزه مطالعه شده و اجرای پروژه ها در همه مناطق به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ فرزاد حسینی گفت:استان کردستان دارای 619 زیرحوزه آبخیز است.

در کارگاه آموزشی یک روزه که با هدف آموزش و همسان سازی اطلاع رسانی پروژه ها برگزارشد، اظهار کرد: 17میلیارد تومان جهت اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک و مکانیکی آبخیزداری در استان هزینه می‌شود .

وی افزود: استان کردستان دارای 619 زیرحوزه آبخیز است که از این مقدار 19 زیر حوزه مطالعه شده و اجرای پروژه ها در همه مناطق به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده است .

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان کردستان با بیان اینکه اطلاع رسانی بخش بسیار مهم و موثر در ایجاد فرهنگ منابع طبیعی در بین بهره‌برداران محلی است اضافه کرد: اهداف دیگر این پروژه‌ها جلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت خاک، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، کنترل سیلاب و روان آب است.

وی عنوان کرد: دستورالعمل اطلاع رسانی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری ابلاغ شده است که امیدوارایم بتوانیم اهداف پروژه‌های اجرا شده را به درستی به مردم انعکاس دهیم .

حسینی در پایان یادآور شد: این کارگاه آموزشی تحت عنوان آموزش گرافیک و صفحه آرایی در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد .