رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: برای 123 واحد صنفی متخلف در اصفهان اخطاریه پلمب صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی بیا ن داشت:در جریان اجرای طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی که توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان، برای 123 واحد صنفی متخلف اخطاریه پلمب صادر شد.

وی افزود: در طرح نظارت واحدها ی صنفی در اصفهان  از یک هزار و 100 واحد صنفی در رسته های شغلی مختلف بازدید و وضعیت آنها از نظر داشتن پروانه کسب و مجوزهای قانونی، تخلفات و جرائم مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

وی اذعان کرد: در همین رابطه به منظور پیشگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف برای 123 واحد صنفی اخطار پلمب صادر و تعهدات لازم اخذ شد.

این مقام انتظامی با اشاره به تعامل خوب پلیس با اتحادیه های صنفی بیان کرد:خوشبختانه کمتر از 5 درصد از مجموع واحدهای بازدید شده ، مطابق قانون نظام صنفی پلمب و پرونده های آنها به مراجع قضائی ارسال شد که این موضوع نشان دهنده همکاری و تعامل خوب اتحادیه ها و اتاق اصناف با مجموعه نیروی انتظامی است.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان در پایان از نظارت مستمر پلیس بر مراکز اقتصادی و صنفی خبر داد و گفت: تامین امنیت شهروندان یکی از مهمترین وظایف و دغدغه های ناجا در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقابله با افراد سودجو و هنجار شکن است.