با تصمیم استاندار لرستان، طی روزهای آینده، جعفر طولابی با فرمانداری شهرستان دلفان خداحافظی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، با تصمیم استاندار لرستان، طی روزهای آینده، جعفر طولابی با فرمانداری شهرستان دلفان خداحافظی می‌کند.

این در حالی است که طولابی بیش از 3 سال فرمانداری شهرستان دلفان را بر عهده داشته است.

حشمت بهمنی فرماندار دلفان می‌شود ؟

گفته می‌شود حشمت بهمنی مدیر دفتر سرمایه‌گذاری استانداری لرستان، طی روزهای آینده به عنوان فرماندار دلفان معرفی خواهد شد.

باید ماند و دید سید موسی خادمی استاندار لرستان، بهمنی را جایگزین طولابی برای تصدی فرمانداری شهرستان دلفان در نظر گرفته است یا خیر.