نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: چند نرخی بودن ارز باعث شده تا رانت درکشور به وجود آید و عده ای از شرایط فعلی سوءاستفاده و خسارت هایی را به اقتصاد کشور وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصطفی رناسی بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز باعث شده تا رانت های به وجود آید و عده ای از شرایط فعلی سوءاستفاده و خسارت هایی را به اقتصاد کشور وارد کنند.

وی با تاکید بر اختصاص ارز دولتی تنها برای تامین کالاهای اساسی گفت: جراحی ساختارهای معیوب اقتصاد کشور اولویت اصلی برای حل مشکلات است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت:حمایت از صادرکنندگان نیازمند ثبات در برنامه ریزی و تک نرخی شدن ارز است.

وی ادامه داد: در 6ماه گذشته مشکلات حوزه صادرات برای فعالان اقتصادی به اوج رسیده و ثبات اقتصادی برای بخش خصوصی ضروری است.

مصطفی رناسی نوسانات ارزی را یکی از مشکلات بخش صادرات عنوان کرد و افزود: پیمان سپاری های ارزی و بوروکراسی اداری بر حجم مشکلات افزوده است.

وی صدور بخش نامه های متعدد را هم یکی دیگر از چالش های صادرات دانست و گفت: برنامه ریزی های نادرست،سیاست گذاری های اشتباه و ثبات نداشتن قوانین عواملی است که فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و افزود: چند نرخی بودن ارز باعث شده تا رانت های به وجود آید و عده ای از شرایط فعلی سوءاستفاده و خسارت هایی را به اقتصاد کشور وارد کنند.