مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: بیش از 2 هزار نفر از بیمه شدگان این استان که از چرخه تولید و کار خارج شده‌اند، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، علی جهانی، گفت: 2 هزار و 450 نفر از بیمه شدگان این استان که از چرخه تولید و کار خارج شده‌اند، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان، افزود: سال گذشته بیش از 366 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری در استان پرداخت شد.

جهانی، اظهار داشت: ماهانه یک هزار و 300 میلیارد ریال خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی این استان ارائه می شود.

70 هزار نفر در لرستان از تامین اجتماعی مستمری می‌گیرند

 وی، بیان کرد: حدود 70 هزار نفر مستمری بگیر در سطح استان از خدمات بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی بهره مند هستند.

علی جهانی با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح معیشت مستمری بگیران اضافه کرد: بازنشستگان نماد خرد، تجربه و اندیشه هستند و باید خدمات سازمان متناسب با جایگاه و شان این قشر ارزشمند باشد.

کارفرمایان لرستان، 8 هزار میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکارند

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به بدهی 8 هزار میلیارد ریالی کارفرمایان لرستان به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات سازمان نیازمند تامین به موقع منابع می باشد که لازم است کارفرمایان در پرداخت بهنگام حق بیمه به تامین اجتماعی تلاش کنند.