سفیر کره جنوبی در ایران گفت: تعامل بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کره جنوبی و ایران می تواند تحریم ها را کم اثر کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ریو جونگ هیون در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان  تبادل اطلاعات و ایده ها برای شرکت های خصوصی و بنگاه های تجاری کوچک و متوسط (SME)را راه مناسبی برای مقابله با شرایط سخت تحریم ها دانست و گفت: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان مرکز اقتصادی استان اصفهان می تواند با حمایت از این بنگاه ها به تبادل تجاری با شرکت های کره جنوبی بپردازد.

وی از روابط خوب ایران با سایر کشورها از جمله کره جنوبی خبر داد و گفت:نامگذاری خیابان های تهران و اصفهان به نام شهرهای و کشورها نشان از تفاهم نامه خواهرخواندگی بین شهرهای ایران با سایر کشورهاست.

سفیر کره جنوبی در ایران از مقدمات تفاهم خواهرخواندگی گوانجو و اصفهان خبر داد و گفت:این خواهرخواندگی ها می تواند به توسعه روابط اقتصادی  فرهنگی دو شهر منجر شود.

سفیر کره جنوبی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار همکاری بنگاه های کوچک و متوسط استان اصفهان با شرکت های کره جنوبی شد و گفت: تبادل نظر رو در رو و نشست با شرکت های کره ای می تواند گام نخست این همکاری باشد.

مصطفی رناسی با اشاره به برگزاری نشست های دانشگاه اصفهان و دانشگاه سئول گفت: اتاق بازرگانی اصفهان آماده برگزاری نشست های اقتصادی بین دو طرف است.