در نخستین همایش ملی آمار در نظام سلامت، واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان حایز رتبه دوم در بخش غرفه آمار و سلامت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، معرفی فعالیت های برجسته و شاخص دانشگاه، معرفی فعالیت های علمی و تحقیقاتی واحد آمار، تبیین برنامه راهبردی واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، ارایه تجربیات موفق و معرفی سامانه ها و داشبوردهای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از جمله برنامه های ارایه شده از سوی واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در اولین نمایشگاه ملی آمار در حوزه سلامت بود.

اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت با حضور مدیران آمار و فناوری اطلاعات، مسوولان واحدهای آمار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نمایندگان معاونت ها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت اول و دوم آبان ماه سال جاری  در مرکز همایش های رازی تهران در حال برگزاری است.