حمید عصارزادگان برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس هیئت جودو استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجمع انتخاباتی هیئت جودو استان اصفهان امروز امروز با حضور محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو، برگزار شد.

 مجمع انتخاباتی هیئت جوو بدون حضور رئیس فدراسیون جودو در سرای ورزشکاران استان برگزار شد و مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ریاست این مجمع را بر عهده داشت.

حمید عصارزادگان رئیس 4 سال گذشته هیئت جودو استان اصفهان تنها کاندیدای این انتخابات بود که با کسب 17 رای از 18 عضو مجمع، بار دیگر به عنوان رئیس هیئت  جودو استان اصفهان انتخاب شد.