مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ازکاهش 40 درصدی تولید "به" در باغات استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا رییس زاده گفت: در پی خشکسالی و نامساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان گرده افشانی و گل دهی در برخی مناطق این استان تولید به امسال  40 درصد کمتر از سال گذشته پیش بینی شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود تاپایان آب 14هزار و 400تن محصول "به" از بیش از دوهزار باغ این استان برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  گفت: نطنز، فلاورجان، کاشان، تیران و کرون، شهرضا، اردستان، شاهین شهر و گلپایگان عمده تولیدکنندگان  محصول به در استان اصفهان است.