معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان از ایمن سازی ۱۳ نقطه حادثه خیز جاده‌های هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «میرداد میردادی» گفت: در مجموع ۲۲ نقطه حادثه خیز در جاده‌های هرمزگان شناسایی که ۱۳ نقطه با نصب علایم رانندگی و عریض کردن جاده‌ها اصلاح و ایمن سازی شده است.

وی افزود: بیشترین نقاط حادثه خیز در جاده شمالی هرمزگان در مسیر بندرعباس و حاجی آباد با بیش از ۱۰ نقطه است.

وی گفت: ایمن سازی با نصب چراغ چشمک زن، اصلاح قوس، تابلوی محدودیت سرعت، تعریض و شانه سازی، نصب علائم و برج نوری انجام شد.

به گزارش موج، نقاط حادثه خیز بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد تصادف‌های منجر به فوت و آسیب دیدگی شناسایی می‌شوند.