رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 238 طرح صنعتی با حجم سرمایه گذاری 414 هزار میلیارد ریال جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «زینب رضائی» بر ضرورت برنامه ریزی و بسترسازی برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در بخش طرح های صنعتی با نگرش به نیازهای منطقه تاکید کرد و افزود: فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی و افزایش تولید در استان هرمزگان ایجاد شده است.

وی با اشاره به جذب سرمایه گذار در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 238 طرح صنعتی  با حجم سرمایه گذاری قریب به 414 هزار میلیارد ریال  جذب شده است.

رضائی در ادامه گفت: با وجود تحریم ها در شش ماهه نخست سال استان هرمزگان توانست در جذب سرمایه گذار مقام دوم در کشور را کسب نماید.