مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سیاهکل از ترمیم خطوط انتقال آب شرب 12 روستای شهرستان سیاهکل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مقداد ابراهیمی ثابت بیان کرد: خطوط انتقال آب شرب 12 روستای شهرستان سیاهکل ترمیم شد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سیاهکل افزود: با مرمت این خطوط، ضعف فشار آب آشامیدنی بیش از یکهزار خانوارِ این روستاها برطرف شد.

مقداد ابراهیمی ثابت، اعتبار هزینه شده برای انجام این عملیات را 20 میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: این روستاها تحت پوشش دو مجتمع آبرسانی روستایی کلنادان و توتکی قرار دارند.

تقویت فشار آب شرب 3 روستای شفت

همچنین مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت از تقویت فشار آب شرب 3 روستای این شهرستان خبر داد.

فرد تقی مهر امروز گفت: به منظور رفع مشکل ضعف فشار آب 450 خانوارِ این روستاها، یکدستگاه پمپ شناور در تاسیسات آب رسانی روستای خرطوم نصب و راه اندازی شد.

وی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش از یکصد میلیون ریال ذکر کرد.