فرماندار شهرستان کازرون در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کازرون گفت: هدف گذاری اختصاص اعتبارات در روستاهای این شهرستان ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کازرون تأکید کرد: هدف گذاری اختصاص اعتبارات در روستاهای این شهرستان ضرورت دارد.

فرماندار کازرون با اشاره به اجرای طرح های توسعه در مناطق روستایی افزود: روستاییان شریف ترین اقشار جامعه هستند که باید از عدالت متوازن در توسعه خدمات زیر بنایی بهره مند باشند.

در این جلسه کلیه پروژه های عمرانی شهرستان در حوزه های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که بسته به اولویت بندیهای مشخص شده بر اساس سرفصل های ارائه شده طرح ها و پروژه های ضروری شهرستان کازرون تعیین و اعتبارات تخصیص یافته تقسیم و تصویب گردید.

از جمله اعتبارات شاخص می توان به تصویب اعتبار در حوزه آب به میزان ۷ میلیارد تومان، حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای به میزان ۶ میلیارد تومان، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس بالغ بر ۴ میلیارد تومان، ورزش بالغ بر ۳ میلیارد تومان، بنیاد مسکن حدود ۳ میلیارد تومان، بهداشت و درمان یک میلیارد و 300 میلیون تومان و همچنین مبلغ یک میلیارد و نیم جهت تکمیل کتابخانه مرکزی کازرون اشاره کرد.

در این جلسه سایر پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف به تناسب بودجه موجود و نیازمندی، از اعتبارات بهرمند گردیدند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون نیز در حاشیه این نشست اظهار داشت: تخصیص به موقع اعتبارات نقش فراگیری در تدام طرح های توسعه روستایی دارد.

سعید عباس نیا تصریح کرد: بنیاد مسکن یک نهاد و سازمان با مدیریت جهادی است که در همه عرصه های خدمت در مناطق محروم و روستایی در کنار محرومان بوده است .

وی گفت : تخصیص اعتباراتی به حوزه روستایی در کمیته برنامه ریزی شهرستان راه را برای توسعه عادلانه ارائه خدمات گشوده است.