در این دیدار حمیدی فرماندار کلاله ، قول استقرار اداره تعزیرات در کلاله را از مدیر کل تعزیرات استان گلستان گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، حسن پور مدیرکل تعزیرات استان بهمراه هیات همراه با حمیدی فرماندار کلاله دیدار کردند.

مهندس حمیدی در این نشست ب تعامل و همکاری تعزیرات حکومتی با فرمانداری ، دادگستری ، اداره صنعت معدن و تجارت ، اتاق اصناف و سایر دستگاه های نظارتی در راستای خدمت رسانی بهتر و دقیق تر و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.

مهندس حمیدی در ادامه با توجه به وسعت شهرستان کلاله از مدیر کل تعزیرات استان تقاضا کرد تا اداره تعزیرات در شهرستان کلاله مستقر شود.

مدیر کل تعزیرات استان هم  قول مساعدت داد و گفت : در صورت تامین ساختمان تعزیرات در شهرستان توسط فرمانداری وی چارت سازمانی مستقل به آن شهرستان اختصاص می دهد.

گفتنی است در این نشست جناب آقای روان به عنوان رئیس تعزیرات کلاله ، مینودشت ، گالیکش و مراوه تپه معرفی شد.