رئیس کل دادگستری اعلام کرد : گلستان اولین استانی است که اسامی مفسدان اقتصادی خود را در اختیار مردم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان،  هادی هاشمیان به عزم دستگاه قضائی برای برخورد با مفسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد : دشمن عملکرد بد عده ای را به همه نظام و حاکمیت گسترش می دهد تا از این طریق بین مسئولان و مردم شکاف به وجود بیاورد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که مردم تخلف را می بینند اما به دلیل معذوریت های قانونی که برای معرفی مجرمین داریم برخورد با متخلفان برای آنها محسوس نیست  تصریح کرد : به همین منظور و در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ، گلستان به عنوان نخستین استان اسامی 17 مفسد اقتصادی را به مردم اعلام کرد .