رییس کل دادگستری استان اصفهان از شناسایی و دستگیری یک باند دلال و کارچاق کن در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  احمد خسروی وفا گفت: یک باند دلال و کار چاق کن در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: نیروها و کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان این باند را که به صورت گسترده از طریق ارتباط با مقام قضایی و جلب اعتماد دوطرف پرونده وجوه کلانی را از افراد دریافت می کردند ، شناسایی و دستگیر کردند.

خسروی وفا افزود: در این رابطه دو نفر از افراد این باند با صدور دستور قضایی دستگیر و به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و فعالیت در امور قضایی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تحقیقات تکمیلی درخصوص شناسایی دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.