رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان ازرفع تصرف 3600 متر مربع زمین‌های ملی در منطقه مرق اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیرمحسن ولی گفت: 3600 مترمربع از زمین‌های ملی در منطقه مرق شهرستان اصفهان با نظارت یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروی انتظامی رفع تصرف شد.

وی افزود: برای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال، این زمین های ملی به ارزش 10میلیارد ریال، از تصرف غیرقانونی خارج و به دولت بازگردانده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان بیان داشت: متخلف تحویل مراجع قضایی شد.