معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: گرانی قیمت ماهی در بازار بندرعباس و دیگر شهرستان های استان غیر قابل توجیه است و باید بر روی بازار ماهی در هرمزگان نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.

به خبرگزاری موج هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست کمیسیون برنامه ‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، عنوان کرد: باید در زمینه مبارزه با قاچاق، تجدید نظر اساسی انجام شود و راه مبارزه فعلی را با روش مقابله از طریق ابزار اقتصادی تغییر داد.

وی قاچاق کالا و ارز را یک معضل اقتصادی در جامعه دانست و افزود: قاچاق کالا و ارز یک معضل و مسئله اقتصادی است که باید آن را از طریق ابزارهای اقتصادی حل و رفع کرد.

اکرمی بر فعالیت بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا از طریق مرزهای استان تاکید کرد و گفت: مسیرهای استان باید برای خروج کالاهایی مانند سوخت، ماهی و دام زنده ناامن شوند و ریسک قاچاق از هرمزگان افزایش یابد،  باید علاوه بر فعالیت های انتظامی و امنیتی به دنبال برنامه برای استفاده از ابزار اقتصادی در مسیر مقابله و مبارزه با قاچاق بود.

وی با بیان اینکه شایسته نیست مردم هرمزگان در کنار دریا ماهی را با قیمت گران خریداری کنند، اضافه کرد: گرانی قیمت ماهی در بازار بندرعباس و دیگر شهرستان های استان غیر قابل توجیه است و باید بر روی بازار ماهی در هرمزگان نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه در راه کنترل بازار و مبارزه با قاچاق کالا باید به دنبال دانه درشت ها رفت، افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا و تنظیم بازار ابتدا باید به دنبال سودجویان دانه درشت رفت تا بتوان علاوه بر مهار قاچاق، بازار را نیز کنترل کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه فضا برای فعالیت افراد سودجو تنگ شود می توان با آنها مقابله و ریسک قاچاق و بی نظمی در بازار را افزایش داد.