با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید، از 57 واحد بهسازی و مقاوم سازی شده در این شهرستان بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، حسن زارع مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید در آئین بهره برداری از 57 واحد بهسازی و مقاوم سازی شده در شهرستان اقلید با بیان اینکه طرح بهسازی و مقاوم سازی مناطق روستایی دراین شهرستان تداوم دارد گفت: بهره برداری از 58 واحد بهسازی و مقاوم سازی شده در مناطق روستایی این شهرستان آغاز شد.

زارع اظهار داشت: 42 واحد از واحد های یاد شده در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستائی و 6 واحد به صورت استفاده از تسهیلات و طرح بازسازی مناطق سانحه دیده بهسازی و بازسازی شده است .

مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید خاطر نشان کرد: برای بهسازی و مقاوم سازی 42 واحد یاد شده 14 میلیارد و 952 میلیارد ریال از محل تسهیلات و آورده متقاضیان و برای بهسازی 6 واحد آسیب دیده از سوانح 2 میلیارد و 676 میلیون ریال از محل آورده متقاضیان و تسهیلات اعطایی هزینه شده است .

زارع با تاکید بر لزوم بهسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد مسکن گفت : دراین رابطه وام های 20 و 25 میلیون ریالی با کارمزد اندک به متقاضیان اعطا می شود.

وی افزود: بنیاد مسکن برای نوسازی واحدهایی که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با سود پنج درصد پرداخت می‌کند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید همچنین تصریح کرد: متقاضیان در صورت داشتن زمین با کاربری مسکونی در روستا و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و پس از اخذ پروانه ساختمانی از مراجع صدور پروانه باید نسبت به مراجعه به بنیاد مسکن محل سکونت خود و تحویل مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اقدام و بنیاد مسکن نسبت به معرفی متقاضی به بانک عامل توسط بنیاد مسکن شهرستان اقدام کنند.

زارع خاطرنشان کرد: عقد قرارداد مشارکت مدنی متقاضی با بانک عامل با تامین تضامین بانک آزادسازی تسهیلات حداقل در ۳ مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی کار بر اساس گزارش ناظر نظام فنی و تائید کارشناس بنیاد خواهد بود.