استاندار فارس با تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان ایفای نقش کنند، گفت: هم شوراها باید بر چارچوب کاری خود اشراف داشته باشند و هم مسئولان باید بپذیرند که بخشی از اختیارات خود را در اختیار شوراها بگذارند.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار استاندار فارس در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی استان با تاکید بر این که شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان ایفای نقش کنند، گفت: هم شوراها باید بر چارچوب کاری خود اشراف داشته باشند و هم مسئولان باید بپذیرند که بخشی از اختیارات خود را در اختیار شوراها بگذارند.

تبادار با بیان این که نهاد شورا برآمده از رای و نظر مردم بوده و از سوی دیگر مشروعیت نظام و استحکام اجتماعی ناشی از تکیه به آرای عمومی است، افزود: هرچه دامنه و گستره نمایندگی مردم گسترده تر شود، حکومت داری سهل تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: رسیدن به جایگاه مطلوب شوراهای اسلامی شهر و روستا، ممارست و تمرین طولانی طلب می کند.

استاندار فارس گفت: فارس استانی با تاریخ کهن و اندیشه های بزرگ است و معتقدیم عقلانیت تابلو استان فارس به شمار می رود.

تبادار حضور افراد معتمد و توانمند در مناطق مختلف که با نفوذ اجتماعی خود حکومت داری را تسهیل می کنند، از جمله آثار برپایی شوراهای اسلامی شهر و روستا دانست و افزود: هر نهادی که برجستگی های زیادی دارد باید حفاظت و صیانت شود و اگر می خواهیم ذائقه مردم از فعالیت های شوراها شیرین باشد باید اعضای شورا زبان گویای مردم باشند و جامعه شاهد کارگشایی چشمگیر این نهاد باشد. 

وی با بیان این که نهاد شورای اسلامی شهر و روستا با سختی و مشقت زیادی در جامعه شکل گرفته است که باید مشکلات ساختاری و کمبودهای آن مرتفع شود، تاکید کرد: اگر شوراها سلامت کاری داشته باشد شاهد بروز مشکلات مختلف برای این نهاد نخواهیم بود و باید بدانیم که این مشکلات ممکن است به اصل نهاد شورا ضربه بزند.

استاندار فارس در دیدار اعضای شورای اسلامی استان

نماینده عالی دولت در استان فارس خواستار تعامل مثبت و سازنده شوراهای اسلامی با مدیران دستگاه های اجرایی استان شد و گفت: سیاست های و برنامه های سازمان ها و دستگاه های اجرایی می تواند با همکاری و تعامل شوراها برای مردم تبیین شده و امکان اجرا پیدا کند.

تبادار با تاکید بر این که به رغم تنگناها و مشکلات مختلف، شوراهای اسلامی استان فارس عملکرد مثبتی داشته اند، افزود: برخی از مشکلات موجود مانند روند قانون گذاری در شوراها باید مورد بازنگری قرار گرفته و مرتفع شود.