در گردهمایی مدیران و کارشناسان پژوهشی آموزشکده های فنی وحرفه ای سما سراسر کشور، سما واحد رشت در ارزیابی فعالیت پژوهشی رتبه سوم و در عملکرد باشگاه پژوهشگران و نخبگان سما رتبه نخست کشور را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در  گردهمایی مدیران وکارشناسان پژوهشی آموزشکده های فنی وحرفه ای سما کشور که به میزبانی اردبیل در شهر سرعین برگزار شد آمنه محمدی مدیر پژوهش سما واحد رشت در بین آموزشکده فنی و حرفه ای سما کشور با درجه بزرگ رتبه سوم را کسب کرد.

این مقام به جهت ارزیابی عملکرد پژوهشی در سال 96 به آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت تعلق گرفت.

سما رشت رتبه اول کشور دربین باشگاه های  پژوهشگران و نخبگان سما

همچنین آمنه محمدی مدیر پژوهش سما واحد رشت در ارزیابی عملکرد کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما رتبه اول کشوری را در بین باشگاه های پژوهشگران مراکز آموزشی و فرهنگی سما با درجه بزرگ کسب کرد.