وحید رشیدی از موافقت با پیشنهاد مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های لرستان مبنی نامگذاری یکی از میادین شهر خرم‌آباد به نام «خبرنگار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، شهردار خرم‌آباد گفت: در جلسه با مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان برخی مشکلات شهر مطرح و بررسی شد.

وحید رشیدی، افزود: در این جلسه، با پیشنهاد مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان مبنی بر نامگذاری یکی از میادین خرم‌آباد به نام خبرنگار موافقت شد که به همین منظور مقرر گردید تا جزئیات موضوع در جلسات کارشناسی بررسی و عملیاتی شود.

وی، ادامه داد: خبرنگاران و اصحاب رسانه لرستان در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه نقش تاثیرگذاری دارند، لذا نامگذاری یک میدان به نام این قشر فرهیخته، کمترین کار ممکن در حق آنان است.

میدان خبرنگار

شهردار خرم‌آباد، تاکید کرد: از آقای امین ساکی مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های لرستان که پیشنهاد دهنده و بانی این مهم بودند تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم نامگذاری یک میدان در سطح شهر، هدیه‌ای از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد به خبرنگاران لرستان باشد.