رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور گفت:بناهای تاریخی در شمال شهر اصفهان به اقامتگاه های گردشگری تبدیل می شوند.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اصغر مونسان در بازدید از کاروانسراهای تاریخی در گرگاب و مورچه خورت تاکید کرد: بناهای فاخر تاریخی در محور گردشگری شمال شهر اصفهان به اقامتگاه های گردشگری تبدیل می شوند.

وی افزود: محور گردشگری شمال شهر اصفهان از ظرفیتهای فراوانی در راستای توسعه گردشگری برخوردار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در بازدید از کاروانسرای تاریخی شهر گز در 10 کیلومتری شمال شهر اصفهان گفت: تدابیر لازم در جهت حمایت از بخش خصوصی جهت حضور در این کاروانسرای زیبا و تبدیل آن به یکی از زیباترین اقامتگاه های سنتی شمال اصفهان فراهم شد.