رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ثبت پهنه های معدنی در سامانه الکترونیکی برای معدن کاران با چالش های بسیاری روبروست.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد خوروش در هفتمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت:بسیاری از فعالان معدنی استان موفق به ثبت پهنه های معدنی نشدند و از معاونت معدنی می خواهیم در واگذاری پهنه ها بازنگری کند.

 وی از تهیه گزارش جامع کمیسیون معادن از مسایل پیرامون واگذاری پهنه های معدنی از طریق این سامانه به معاونت معدنی خبر داد و افزود:امیدواریم که معاونت معدنی با بازنگری در این نوع واگذاری و رعایت اصل بیطرفی زمینه رقابت سالم بین شرکت های معدنی را فراهم کند.

خوروش از تصمیم هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی و اتاق بازرگانی اصفهان در واگذاری بخشی از نمایشگاه به عنوان نمایشگاه دایمی برای صنعت سنگ استان خبر داد و گفت:نمایشگاه می تواند بهترین مکان برای نمایش سنگ های  مختلف استان باشد.

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت:نمایشگاه ورونا یکی ازمعتبرترین نمایشگاه های تخصصی سنگ است که اتاق اصفهان برای دومین سال با راه اندازی پاویون زمینه معرفی سنگ های تزیینی ایران را فراهم ساخت.

اتاق بازرگانی اصفهان

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به چالش های سامانه ثبت نام پهنه معادن کشور گفت:در این نوع واگذاری های مناطق در اختیار همه  ثبت نام شدگان قرار نگرفت و امکان  تفکیک در پهنه های وسیع برای فعالان معدنی نبود.

 حسام فرهادی همچنین عدم دسترسی در زمان اطلاع رسانی شده برای واگذاری، عدم شفافیت در واگذاری ها، عدم منبع نظارتی معتبر بر واگذاری ها و عدم ارایه گزارش پیشرفت در واگذاری های قبلی را مهمترین مشکلات این موضوع دانست.

وی خواستار ثبت پهنه های معدنی به صورت استانی با اولویت به فعالان معدنی استان شد و گفت:پهنه های استانی می تواند به صورت اولویت برای فعالان معدنی استانها  اختصاص یابد.