معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان از توزیع 5100 حلقه لاستیک بین کامیون داران استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا جعفری گفت: از ابتدای مهر  تا کنون 5100 حلقه لاستیک بین کامیون داران استان اصفهان توزیع شده است.

وی افزود: این تعداد حلقه لاستیک از ابتدای مهر تاکنون بین ناوگان حمل ونقل بار و جابجایی مسافر برون شهری این استان توزیع شده است.

جعفری اظهار داشت: همچنین روزانه 10 تا 12 هزار بارنامه برای کامیون داران این استان صادر می شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: در توزیع لاستیک اولویت با کامیون های برون شهری است .