یک متخلف شکار و صید در زیستگاه های شهرستان فریدن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فریدن یک متخلف شکار را دستگیر و ۴ قطعه کبک زنده گیری شده توسط تله را کشف کردند.

گفتنی است؛  پرندگان مذکور پس از تیمار و اطمینان از قابلیت پرواز در زیستگاه طبیعی فریدن رها سازی شدند.