مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان گفت: 83 درصد مطالبات گندم کاران استان اصفهان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضا نیک نداف با اشاره به پرداخت 83 درصد مطالبات گندم کاران استان اصفهان گفت:از خرداد تا پایان شهریور  100 هزار و 850 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

 وی ارزش گندم های خریداری شده را هزارو 330 میلیارد ریال بیان کرد و افزود : تاکنون 83 درصد از این میزان مطالبات کشاورزان گندم کار پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان گفت: تابستان امسال 17 هزار و 121 محموله گندم  از پنج هزار و 313 بهره بردار در  شهرستان های مختلف این استان خرید تضمینی شده است.