یک پرنده بوتیمار کوچک در زیستگاه های طبیعی شهرستان خمینی شهر رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در پی اطلاع رسانی یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر یک پرنده بوتیمار کوچک که از ادامه مسیر مهاجرت خود باز مانده و در محدوده شهری گرفتار شده بود  در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

 یک پرنده بوتیمار کوچک که از ادامه مسیر مهاجرت خود باز مانده و در محدوده شهری گرفتار شده بود، بلافاصله محیط بانان این اداره به محل مراجعه و پرنده مذکور را به اداره منتقل کردند که پس از تیمار و اطمینان از سلامتی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

بوتیمار کوچک از راسته لک لک ساسانان و تیره حواصیلیان می باشد و در سواحل پر گیاه رودخانه‌ها، مانداب‌ها ، آبگیرها ، باتلاق‌های پر درخت و نیزارهای نزدیک آب آشیانه می‌سازد.