امین عربی در یادداشتی نوشت: سرریز دانش از حوزه های نظامی بخصوص در بخش هوا فضا، به سمت صنایع دیگر دستاوردهای مفید و شایسته ای به همراه دارد.

خبرگزاری موج؛ امین عربی-دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز در یادداشتی نوشت: سرریز دانش از حوزه های نظامی بخصوص در بخش هوا فضا، به سمت صنایع دیگر دستاوردهای مفید و شایسته ای به همراه دارد.

متن این یاددشات چنین است: این روزها شاهد قدرت فنآری های پیشرفته در حوزه هوا فضا و رشد تکنولوژی در صنایع دفاعی با هدف افزایش قدرت بازدارندگی و تامین امنیت کشور هستیم. در این زمینه به عنوان یکی از صدها نمونه رشد و پیشرفت، می توان تاملی بر سخنان سرلشکر دکتر باقری رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح داشت که می گوید: "جمهوری اسلامی ایران یکی از ابرقدرت های مسلم در تکنولوژی پهبادی است" و در ادامه، از تولید نسل جدید این پهبادها خبر می دهد.

نکته مهم در این رابطه خودباوری عمیق فرزندان متفکر و در نتیجه رشد شتابان قدرت علمی و توانمندی دانشمندان کشورمان است. این توانمندی به صورت بالقوه در جای‌جای کشور وجود دارد و زمینه سازی برای بروز استعدادها در بخش های مختلف اقتصادی به دلیل ماهیت صنایع و قدرت ریسک پذیری و ریسک گریزی مدیران متفاوت است.

تجربه و مطالعات نشان می دهد که سرریز دانش از حوزه های نظامی بخصوص در بخش هوا فضا که از تکنولوژی بالایی برخوردار است، به سمت صنایع دیگر دستاوردهای مفید و شایسته ای به همراه دارد.

تلاش های زیادی برای پیوند بین بخش های مختلف تولیدی و خدماتی با مراکز علمی و تحقیقاتی صورت گرفته است ولی مسیر سرریز دانش حوزه های خلاق در تکنولوژی به صنایعی مثل صنایع خودروسازی، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دیگر مسیر مطمئنی است و دشت تشنه و خسته صنعت از طریق آب زلال فنآوری بخوبی سیراب می شود.

اقدامات و ارتباطات شایسته ای بین صنایع نظامی با تکنولوژی بالا مثل صنایع الکترونیک وابسته به وزارت دفاع با صنایعی مثل شرکت های نفت و گاز صورت گرفته و بعضی از تجهیزات مورد نیاز این صنایع که ساخت آن توسط بخش خصوصی با دشواری همراه بوده، نیز ساخته و با موفقیت بکار گرفته شده است و به نظر می رسد دانش نهفته در آنچه امروز توسط نیروهای مسلح آزمایش شده و آنچه صنعت برای رشد و توسعه نیاز دارد، نیازمند بستری است که دانش را از مراکز تولید کننده دانش به مراکز نیازمند دانش بطور مداوم، جاری نماید.

امین عربی دانشجوی دکترای اقتصاد

این موضوع یعنی روان سازی سرریز دانش از بخش های صاحب تکنولوژی در صنایع دفاعی به بخش های صنعتی، زمینه شکوفای اقتصاد براساس الگوی اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.

در بند دوم الگوی اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه مد نظر است. یافته های علمی و دستاوردهای دانشمندان کشورمان در صنایع دفاع که تلفیق دانش و صنعت در آنجا به خوبی شکل گرفته و محصول تولید شده نیز در مرحله آزمایشگاهی و تولید انبوه نتایج بی نظیر داشته، انتظار مدیران جوان صنایع کشور در بخش های گوناگون به سرریز دانش از این صنایع را بیشتر نموده است. مطالعات مدیران جوان از روند رشد صنایع کشورها از این مسیر و آمادگی استقبال از سرریز دانش، روند شکل گیری این مهم را که از سال ها پیش بصورت آهسته شکل گرفته، سرعت می بخشد.

نکته مهم اینکه، توجه به نقش استراتژی هدایت سرریز دانش از صنایع با تکنولوژی برتر به دیگر صنایع، موجب افزایش کیفیت کالای ایرانی در رقابت جهانی و کاهش قیمت کالای ساخت داخل می شود. درکنار استراتژی های موفق ستاد کل نیروهای مسلح، این استراتژی نیز از