مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت:در سال جاری در شهر زواره به منظور تامین پایدار آب شرب با کیفیت ، شبکه آب شرب مجزا از آب بهداشتی اجرا گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی بیان داشت:در سال جاری  شبکه ایی به طول 12 کیلو متر برای تامین پایدار آب شرب مردم شهر زواره اجرا شد که  بدنبال آن 20 شیر برداشت در نقاط پر تردد شهر، نصب گردید.

وی با بیان اینکه  شهر زواره یکی از شهرهای،توابع شهرستان اردستان می باشد افزود: شهر اردستان در انتهای خط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استان قرار دارد این در حالیست که خط انتقال آب به شهرستان اردستان به طول 110 کیلومتر است.

وی به EC بالای آب در شهر زواره اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: EC آب در شهر زواره تاحدودی بالاست لذا با آب طرح مخلوط سپس با کیفیتی مطلوب در شبکه ای جدا از آب بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد.که این امر رضایت مشترکین را رقم زده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به بیش از 50 درصد کاهش تخصیص آب طرح  به شهرستان اردستان پرداخت و بیان داشت:در نیمه اول سال جاری کاهش تخصیص آب شرب استان از حوزه آبریز زاینده رود ،میزان  تخصیص آب به شهرستانهایی که تحت پوشش طرح آبرسانی بودند را تحت تاثیر قرار داد به گونه ایی که در این راستا  اردستان با کاهش 50 درصدی روبرو شد.

امینی با اشاره به راه اندازی دستگاه آب شیرین کن در شهر مهاباد اظهار داشت: شهر مهاباد یکی دیگر از شهر های توابع اردستان است که با واگذاری 3 هزار و700 انشعاب، آب شرب جمعیتی بالغ بر 10 هزارو100نفر تامین می شود.

وی افزود: با سرمایه گذاری بخش خصوصی  یک  دستگاه آب شیرین کن در شهر مهاباد راه اندازی شده چراکه EC آب در این شهر بیش از 4 هزار میکرو زیمنس درسانتی متر می باشد  بنابراین یکی از راههای تامین آب شرب مطلوب در شهرستان مهابادراه اندازی آب شیرین کن بوده است که این دستگاه با سرمایه گذاری 2.5 میلیاردتومان با ظرفیت 14 لیتر در ثانیه در سنوات اخیر  راه اندازی گردید.

امینی با اشاره به کیفیت آب  قناتی در شهر مهاباد تصریح کرد: آب قناتی در شهر مهاباد  از لحاظ کیفی بسیار گوارا می باشد بر این اساس پروژه لوله کشی آب قنات به  سطح شهر بمنظور برخورداری مردم این شهر ازاین آب گوارا، اجرایی شد.

وی افزود: با انتقال آب قنات به سطح شهر مهاباد، هم اکنون مردم از طریق چندین شیر برداشت  از آب گوارای این قنات جهت شرب بهره مند می شوند.

وی به چگونگی مهار بحران کم آبی در فصل تابستان در شهر اردستان پرداخت وتصریح کرد:در نیمه اول سال جاری با توجه به کاهش 50 درصدی آب  طرح و از سویی EC  بالای منابع محلی ،برای برون رفت از جالش کم آبی بخشی از آب انبارهای موجود در شهر را وارد مدار کردیم.

امینی گفت: بعنوان مثال آب انبار مسجد جامع با ظرفیت 700 مترمکعب  که یکی از آب انبارهای قدیمی در کشور محسوب می شود در تابستان سال جاری وارد مدار شد که این امریکی ازراههای تامین  آب شرب مردم این شهرستان بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:درست است در تابستان سال جاری توانستیم با اجاره کردن چاهها و دیگر منابع محلی در شهر اردستان از تبعات  بحران کم آبی بکاهیم اما به منظور تامین پایدار آب شرب شهر اردستان در تمام فصول باید یک دستگاه آب شیرین کن راه اندازی شود.