رئیس گروه توسعه آبزیان آب‌های داخلی شیلات هرمزگان گفت: اکنون سی هزار قطعه ماهی خاویاری در شهر‌های حاجی آباد و میناب در حال پرورش است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «قاسمی پور افشار» با بیان اینکه اکنون سی هزار قطعه ماهی خاویاری در شهر‌های حاجی آباد و میناب در حال پرورش است که بزودی برداشت خاویار از این ماهیان آغاز می‌شود، گفت: اکنون وزن ماهیان خاویاری در دشت گروئیه حاجی آباد به حد بالغ یعنی ۱۲ کیلوگرم رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله بعدی پرورش ماهیان در مناطق بستک و رودان توسعه داده می‌شود، افزود: برای تولید هزار تن گوشت ماهیان خاویاری در هرمزگان هدفگذاری شده است.

وی با اشاره به اهمیت پرورش ماهیان گرم آبی گفت: در سال ۹۶ از طریق ماهی دار کردن چهارده سد آبخیزداری و ۴۹ استخر ذخیره آب کشاورزی ۴۵۰ تن انواع ماهیان خانواده کپور در استان تولید شد.