ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی ۱۹ هکتار از زمین‌های ملی هرمزگان را رفع تصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «جمشید سالاری» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک گفت: ۱۸ هکتار از زمین‌های ملی این شهرستان رفع تصرف شد.

وی ابا بیان اینکه این زمین‌ها در منطقه قریه سیرومچ به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رفع تصرف شد.

ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بندرعباس هم از تصرف یک هکتار زمین‌های ملی در این شهرستان پیشگیری کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس خاطرنشان کرد: سودجویان اقدام به تخریب وخاکبرداری در این زمین‌ها کرده بودند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب وتصرف اراضی ملی، قطع درخت، آتش سوزی موارد را با شماره تلفن امداد جنگل ومرتع به شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت اعلام کنند تا در اسرع وقت موضوع رسیدگی واز فعالیت متخلفان جلوگیری شود.