بارش تگرگ درروستای هیرو بخش مهران بندرلنگه باعث خوشحالی مردم این منطقه شد.

 به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، روزگذشته بارندگی و تگرگ باعث خوشحالی مردم روستای هیرو از توابع بخش مهران بندرلنگه شد.

این بارندگی و تگرگ به مدت 2 ساعت ادامه داشت و موجب  آب گرفتگی کوچه ها وخیابان ها شد.

این بارندگی آب انبارهای این روستا را مملو از آب و باغ های این منطقه را سیراب کرد.