هوشنگ بازوند در کمیته تخصیص اعتبارات کرمانشاه از دستگاه‌های اجرایی خواست که با جدیت و پیگیری به دنبال جذب اعتبارات و بودجه استان باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، استاندار کرمانشاه گفت: چنانچه پروژه‌ها از سرعت بیشتری برخوردار باشند از تخصیص اعتبارات بیشتری برخوردار خواهند شد، بنابراین مسئولین دستگاه موظف‌اند پروژه‌های مولد اعتبار را هر چه سریع‌تر ارائه دهند.

وی بابیان این مطلب که سرعت پروژه‌ها در تخصیص اعتبارات بیشتر تأثیرگذار است، خاطرنشان ساخت: استان کرمانشاه شرایط لازم را برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های موجود دارد لذا باید تلاش کنیم تا این حرکت استان شتاب بیشتری بگیرد.

بازوند اظهار داشت: مدیران باید با نظارت و بازدیدهای میدانی روند پیشرفت پروژه‌های دستگاهی خود را مورد پیگیری قرار دهند و هرچقدر که پروژه‌ها از پیشرفت بیشتری برخوردار باشند تخصیص بیشتری هم دریافت خواهند کرد.