در حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مدیرکل جدید نوسازی مدارس استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهرالله رخشانی‌مهر در حکمی سید مهدی میربد را به عنوان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان منصوب کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این حکم، تحقق اقداماتی هم‌چون ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، ساماندهی فضای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع، جذب مشارکت‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضاهای فرسوده و افزایش بهره‌روری و صرفه‌جویی اقتصادی با بهره‌گیری مناسب از فناوری‌های نوین ساخت و ساز در فضاهای آموزشی را مورد تأکید قرار داده است.