رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس از پیشگیری از تصرف اراضی ملی درمنطقه گهره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «روح الله وفاکیش» گفت : میزان یک هکتار از اراضی ملی منطقه گهره که افرادی بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب وخاکبرداری اراضی می نمودند به استناد تبصره ذیل ماده55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور توسط پاسگاه حفاظت این اداره پیشگیری از تصرف و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزدازی شهرستان بندرعباس از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب وتصرف اراضی ملی ،قطع درخت، آتش سوزی را با شماره تلفن امداد جنگل ومرتع به شماره 1504یگان حفاظت اعلام نمایند تا در اسرع وقت موضوع رسیدگی واز فعالیت متخلفین جلوگیری بعمل آید.