معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: برای نخستین بار به فعالان واحد‌های شناور سازی در استان تسهیلات پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سهراب رضوانی» با اعلام این خبر افزود: این تسهیلات تا سقف 300 میلیون تومان و با کارمزد ۲ درصد است.
وی گفت: این تسهیلات برای بازسازی، نوسازی و ساخت انواع شناور‌های فلزی و فایبری تفریحی، تجاری، باری و مسافری پرداخت می‌شود.
معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: متقاضیان برای دریافت تسهیلات می‌توانند به سازمان صنعت معدن و تجارت استان و ادارات شهرستان‌های مربوطه مراجعه کنند.
ابه گزارش موج، در حال حاضر ۳۵ واحد فعال شناور سازی در هرمزگان فعالند،که بیش از پنج هزار نفر دراین واحدها مشغول بکارند.