معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: بدهی دستگاه‌های دولتی مشمول بند 5 قانون بودجه سال 97 به شرکت برق تهاتر می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان در گفت‌و‌گو با موج، اظهار داشت: در جلسه وصول مطالبات شرکت توزیع برق لرستان مقرر شد بدهی دستگاه‌های دولتی مشمول بند 5 قانون بودجه سال 97 به شرکت برق تهاتر شود. البته این یک تصمیم ملی است که در استان لرستان نیز اجرایی خواهد شد.

گودرز امیری، تصریح کرد: این تهاتر به صورت دو طرفه بوده و بدهی‌های شرکت توزیع برق لرستان به سایر ادارات نیز از طریق تهاتر تسویه خواهد شد.

طلب شرکت توزیع برق از ادارات لرستان 25 میلیارد تومان است

وی، بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به شرکت برق را بیش از 250 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه 23 مهرماه نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه و ثبت در سامانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند تا این مهم صورت گیرد.

20 اداره دولتی لرستان بدهکار شرکت توزیع برق هستند

معاون اقتصادی استانداری لرستان، اضافه کرد: 20 دستگاه اجرایی لرستان بدهکار شرکت برق هستند که لازم است تا پایان وقت امروز نسبت به طی مراحل قانونی پرداخت اقدام کنند.