یک پرنده دلیجه در زیستگاه های شهرستان بوئین میاندشت رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک پرنده دلیجه توسط دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست بوئین میاندشت تحویل داده شدکه پس ازنگهداری، تیمار و اطمینان از سلامتی کامل  پرنده مذکور در زیستگاه طبیعی خود رها سازی شد.

دلیجه پرنده ای کوچک به وزن ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم، به اندازه ۳۲ تا ۳۸ سانتی متر است و طول دو سر بال‌های باز شده آن ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر و از خانواده شاهین ها است.