اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان لرستان در ارزیابی شاخص‌های اختصاصی سال 96 انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، در جشنواره شهید رجایی لرستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان با توجه به شاخص‌های اختصاصی سال 96 به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی استان که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان لرستان صورت گرفت، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان به مدیریت مهرداد فتحی بیرانوند برای سومین سال پیاپی به عنوان دستگاه برتر از میان 52 دستگاه اجرایی استان در ارزیابی شاخص‌های اختصاصی سال 1396 انتخاب شد.

به گفته فریده بیرانوند معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از برگزیدگان استانی در قالب جشنواره شهید رجایی در طی مراسمی تقدیر به عمل خواهد آمد.

گفتنی است، جشنواره شهید رجایی هرساله در سطح ملی و استانی و با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر کشور برگزار می‌شود.