در حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، نرگس دستیار به سمت معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان انتخاب و از تلاش های سیروس محمدی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نادر جهان آرای در این حکم بر توسعه فرهنگ اقامه نماز، افزایش میزان مشارکت خانواده ها در مدرسه، ارتقای معرفت دینی و انقلابی دانش آموزان، گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی، استفاده از افراد متخصص و کاردان با پذیرش گفتمان اعتدال محور تأکید کرده است.

گفتنی است نرگس دستیار متولد 1356 و با 12 سال سابقه، پیش از این به مدت 5 سال ریاست اداره دوره دوم آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان را به عهده داشت.